VIETNAMESE

xôi mặn

ENGLISH

savory sticky rice

  
NOUN

/ˈseɪvəri ˈstɪki raɪs/

Xôi mặn là món xôi làm từ gạo nếp, lạp xưởng, nấm đông cô, hành lá, v.v.

Ví dụ

1.

Xôi mặn là một món ăn với đầy đủ các thành phần làm dậy lên hương vị thơm ngon.

Savory sticky rice is a dish with all sorts of toppings that burst with flavour.

2.

Xôi mặn là món ăn sáng đặc trưng của người Việt Nam.

Savory sticky rice is a typical breakfast for Vietnamese people.

Ghi chú

Ở Việt Nam, món xôi rất phổ biến và có nhiều biến tấu khác nhau. Cùng tìm hiểu tên tiếng Anh của chúng là gì nhé:

  • Xôi mặn: savory sticky rice

  • Xôi gấc: steamed momordica glutinous rice

  • Xôi xéo: Vietnamese sticky rice with mung bean

  • Xôi bắp: Sticky rice mixed with corn