VIETNAMESE

mật ong

ENGLISH

honey

  
NOUN

/ˈhʌni/

Mật ong là chất lỏng đặc sánh, ngọt do ong thu thập được trong các bông hoa.

Ví dụ

1.

Một tách nước chanh mật ong nóng được cho là thần dược cho sức khỏe.

A hot cup of honey lemon water has also been promoted as a healing elixir in the health and wellness world.

2.

Thay vì dùng đường, mật ong sẽ là sản phẩm thay thế một cách tự nhiên và tốt cho sức khỏe.

Instead of using sugar, honey will be a natural and healthy substitute.

Ghi chú

Từ honey ngoài nghĩa là mật ong thì còn có nghĩa là cưng, người tuyệt vời; điều tuyệt vời.

Ví dụ:

1. Our babysitter is an absolute honey. (Chị trông bé nhà tôi thật là một người tuyệt vời.)

2. Honey, I'm home! (Em yêu, anh về rồi đây!)