VIETNAMESE

nước yến

ENGLISH

bird's nest drink

  
NOUN

/bɜrdz nɛst drɪŋk/

Nước yến là nước uống từ tổ yến kết hợp nước tinh khiết, đường, chất phụ gia.

Ví dụ

1.

Nước yến được cho là có tác dụng tăng cường hồi phục cho người bệnh.

Bird's nest drink is believed to speed up recovery.

2.

Nước yến có thể hỗ trợ các chức năng sinh lý và sinh hóa của cơ thể.

Bird's nest drink can aid the physiological and biochemical functions of the body.

Ghi chú

Nước yến (bird's nest drink) và tổ yến (salanganes' nest) chưng sẵn khác nhau về thành phần tổ yến nên giá thành sẽ chênh lệch nhau, cụ thể là:

  • Nước yến (bird's nest drink) có thành phần yến ít thường là khoảng dưới 5% yến, nên có giá thành rẻ.

  • Tổ yến (salanganes' nest) chưng sẵn có thành phần tổ yến cao hơn từ 10 - 20% yến và thiết kế sang trọng hơn nên có giá cao.