VIETNAMESE

mắm nhum

ENGLISH

Vietnamese salted sea urchins sauce

  
NOUN

/viɛtnɑˈmis ˈsɔltəd si ˈɜrʧənz sɔs/

Mắm nhum là mắm từ thịt nhum biển, ướp muối, phơi nắng ủ kín.

Ví dụ

1.

Nếu bạn đã tới Bình Định, sẽ là một hối tiếc lớn nếu không thử mắm nhum.

If you come to Binh Dinh province, it will be a big regret for not trying Vietnamese salted sea urchins sauce.

2.

Ngày xưa, mọi người dùng mắm nhum ở để cống nạp cho hoàng gia.

People used Vietnamese salted sea urchins sauce to pay respect to the royal in the past.

Ghi chú

Để nói về các loại mắm của Việt Nam, chúng ta thường dùng công thức Vietnamese fermented/salted + tên mắm + sauce/paste (khi các loại mắm để nguyên con, không xay nhuyễn thành sốt thì không cần dùng sauce/paste).

Ví dụ: mắm nhum - Vietnamese salted sea urchins sauce