VIETNAMESE

nấm thông

ENGLISH

penny bun

  
NOUN

/ˈpɛni bʌn/

porcini mushroom, cep

Nấm thông là nấm ăn được, cuống hình trụ, mũ bán cầu dẹt, màu vàng mật ong hoặc hạt dẻ, thịt trắng xốp,...

Ví dụ

1.

Khi trời khô, nấm thông có quanh năm nhưng khi trời lạnh chỉ có từ tháng 6 đến tháng 11.

When dried, the penny buns is available throughout the year but when cool, they are only available from June to November.

2.

Nấm thông mọc nhiều ở Nước Anh.

Penny bun is fairly common in the UK.

Ghi chú

Ngoài những loại nấm thông thường, được dùng trong nhiều món ăn thì thế giới nấm còn có nhiều loại nấm lạ như:

  • Nấm thông: penny bun

  • Nấm hầu thủ: lion's mane mushroom

  • Nấm thái dương: almond mushroom

  • Nấm vân chi: turkey tail mushroom

  • Nấm tràm: bitter bolete