VIETNAMESE

dầu gấc

ENGLISH

baby jackfruit oil

  
NOUN

/ˈbeɪbi ˈdʒækfrut ɔɪl/

Dầu gấc là dầu thực vật chiết xuất từ màng đỏ bao quanh hạt gấc .t xuất từ màng đỏ bao quanh hạt gấc.

Ví dụ

1.

Dầu gấc thường được dùng nấu các món có màu đỏ hoặc cam.

Baby jackfruit oil is often used to cook red or orange dishes.

2.

Dầu gấc có hàm lượng dinh dưỡng rất cao, thường được dùng nấu ăn cho trẻ em.

Baby jackfruit oil has high nutritional values and is frequently used in cooking for children.

Ghi chú

Có khá nhiều loại dầu trên thị trường hiện nay. Cùng xem tên gọi cụ thể của từng loại là gì nhé!

  • Dầu gấc: baby jackfruit oil

  • Dầu ăn: cooking oil

  • Dầu điều: cashew nut oil

  • Dầu cọ: palm oil

  • Dầu hạt cải: canola oil

  • Dầu mè: sesame oil