VIETNAMESE

cồi sò

ENGLISH

scallop adductor muscle

  
NOUN

/ˈskæləp ˈædəktər ˈmʌsəl/

Cồi sò là phần thịt được tách từ vỏ sò, thịt trắng, dai, vị giòn ngọt, lành tính.

Ví dụ

1.

Ở nhiều nơi trên thế giới, khi ăn sò điệp, người ta chỉ ăn cồi sò.

In many parts of the world, when people eat scallops, the scallop adductor muscles are the only part which are eaten.

2.

Còi sò điệp là một món ăn cao cấp thường được chế biến thành món chính trong các bữa tiệc.

Scallop adductor muscle is a high-end dish that is frequently served as the main course at celebrations.

Ghi chú

Còi sò điệp (scallop adductor muscle) là phần thịt trắng, sau khi đã bỏ hết tất cả nội tạng khác của sò điệp. Ở các nước phương Tây, họ chỉ ăn mỗi phần còi sò điệp, còn ở Việt Nam thì ăn cả con sò điệp (scallop).