VIETNAMESE

rau khoai lang

rau lang

ENGLISH

sweet potato leaves

  
NOUN

/swit pəˈteɪˌtoʊ livz/

Rau khoai lang là cây thân thảo bò, ngọn cây khoai lang, lá hình tim xẻ 3 thuỳ, cuống dài, rễ phình,...

Ví dụ

1.

Ngày xưa, người Việt nam rất thích ăn rau lang luộc cùng cơm.

In the past, Vietnamese people loved to eat boiled sweet potato leaves with rice.

2.

Trong khi khoai lang thường được trồng để lấy củ ăn ở Hoa Kỳ, thì ở nhiều nơi ở châu Á và châu Phi, khoai lang được trồng để lấy rau khoai lang.

While sweet potatoes are more often grown for their edible tubers in the United States, in many parts of Asia and Africa, sweet potatoes are grown for their sweet potato leaves.

Ghi chú

Trong ẩm thực Việt, rất nhiều loại rau thường được dùng để nấu canh, một trong số chúng có thể kể đến như:

  • Rau khoai lang: sweet potato leaves

  • Bồ ngót: star gooseberry leaves

  • Cải ngọt: yu choy

  • Cải thảo: napa cabbage

  • Rau dền: amarant

  • Rau đay: nalta jute