VIETNAMESE

mắm nêm

mắm cái

ENGLISH

Vietnamese fermented anchovy sauce

  
NOUN

/viɛtnɑˈmis fərˈmɛntəd ænˈʧoʊvi sɔs/

Vietnamese fermented anchovy dipping sauce

Mắm nêm là mắm làm từ cá ướp muối, lên men, trộn thính, thơm, đường,...

Ví dụ

1.

Nước mắm vốn đã khá nồng, nhưng mắm nêm có một mùi còn nồng hơn.

Fish sauce is already pretty strong, but Vietnamese fermented anchovy sauce is a whole different level of stink.

2.

Dì Cẩn là một trong những thương hiệu mắm nêm được yêu thích ở Việt Nam.

Auntie Can is one of the favorite Vietnamese fermented anchovy sauce brands in Vietnam.

Ghi chú

Để nói về các loại mắm của Việt Nam, chúng ta thường dùng công thức Vietnamese fermented/salted + tên mắm + sauce/paste (khi các loại mắm để nguyên con, không xay nhuyễn thành sốt thì không cần dùng sauce/paste)

Ví dụ: mắm nêm - Vietnamese fermented anchovy sauce Ngoài ra còn có một số nơi dịch mắm nêm là: Vietnamese fermented anchovy dipping sauce.