VIETNAMESE

ớt hiểm

ớt mắt chim, ớt thóc, ớt Thái

ENGLISH

bird's eye chili

  
NOUN

/bɜrdz aɪ ˈʧɪli/

bird eye chili, bird's chili, Thai chili

Ớt hiểm là ớt thân nhỏ, trái thuôn nhỏ, mọc thành chùm, trái thường đỏ, hoa trắng xanh hoặc trắng vàng, vị rất cay.

Ví dụ

1.

Ớt hiểm có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng cường hoạt động trao đổi chất của cơ thể.

Bird's eye chilies play a key role in increasing the metabolism of the body.

2.

Với những người nghiện ăn cay thì ớt hiểm là lựa chọn thích hợp nhất.

Hot chili is ideal for individuals who are hooked to spicy foods.

Ghi chú

Ớt đa dạng và phong phú lắm đấy. Bạn đã biết tên tiếng Anh của chúng hết chưa? Cùng tìm hiểu nhé!

  • Ớt hiểm: bird's eye chili

  • Ớt chuông: bell pepper

  • Ớt: chili

  • Ớt sừng: goat horn pepper

  • Ớt xanh: green chili