VIETNAMESE

nấm mối

nấm mối đen

ENGLISH

termite mushroom

  
NOUN

/ˈtɜrmaɪt ˈmʌʃrum/

Nấm mối là nấm ăn được ở nơi mối đất xuất hiện, đầu mùa mưa, màu trắng, gốc ngả vàng,...

Ví dụ

1.

Cuối mùa mưa là thời điểm duy nhất có thể tìm thấy nấm mối ở các vùng rừng núi quanh núi.

The end of the rainy season is the only time termite mushroom can be found in forested areas around mountains.

2.

Theo một số người, nấm mối tươi có vị thơm như thịt gà ta, dễ bảo quản.

According to some, fresh termite mushrooms taste like chicken meat and are easy to preserve.

Ghi chú

Trong vô vàn các loại nấm thì có những loại nấm quý hiếm và có giá thành cao như:

  • Nấm mối: termite mushroom

  • Nấm đông trùng hạ thảo: caterpillar fungus

  • Nấm linh chi: lingzhi mushroom

  • Nấm cục: truffle

  • Nấm bụng dê: yellow morel