VIETNAMESE

bánh ít

bánh ích

ENGLISH

sticky rice cake (filled with meat or green bean paste)

  
NOUN

/ˈstɪki raɪs keɪk fɪld wɪð mit ɔr grin bin peɪst/

Bánh ít là bánh từ bột nếp và lá gai xay nhuyễn, nhân đậu xanh, đậu phộng rang, dừa... gói lá chuối, hấp cách thuỷ.

Ví dụ

1.

Bánh ít có tên gọi khác nhau tùy theo từng vùng miền ở Việt Nam.

Sticky rice cake (filled with meat or green bean paste) has different names from region to region in Viet Nam.

2.

Bánh ít là một loại bánh phổ biến ở Việt Nam, được làm từ bột nếp và đậu xanh bằng phương pháp hấp cách thủy.

Sticky rice cake (filled with meat or green bean paste) is a popular cake in Vietnam, made from glutinous rice flour and green beans by the steaming method.

Ghi chú

Bánh ít ở miền Nam và bánh giò ở miền Bắc có hình dạng tương đối giống nhau. Tuy nhiên, chúng có một số khác biệt như:

  • Bánh ít (sticky rice cake (filled with meat or green bean paste)): Bánh Ít làm bằng bột nếp, có hai loại mặn và ngọt, có hình viên tròn, nhân nằm giữa, lá chuối gói Bánh Ít thường gấp thành hình tháp

  • Bánh giò (Vietnamese pyramid rice dumpling): được làm bằng bột gạo tẻ và bột năng hòa tan với nước hầm xương; được gói trong lá chuối và thêm nhân; được tạo hình như chiếc nón lá.