VIETNAMESE

cà phê sữa

ENGLISH

milk coffee

  
NOUN

/mɪlk ˈkɑfi/

Cà phê sữa là cà phê pha với một chút sữa.

Ví dụ

1.

Cà phê sữa là loại cà phê được pha với sữa.

Milk coffee is a category of coffee-based drinks made with milk.

2.

Cà phê sữa thường là lựa chọn hàng đầu để bắt đầu một ngày mới.

Milk coffee is usually the top choice to start a day.

Ghi chú

Chúng ta cùng học một số từ vựng về các loại cà phê phổ biến ở Việt Nam nhé:

  • Cà phê sữa: milk coffee

  • Cà phê đá xay: blended iced coffee

  • Cà phê bạc xỉu: Vietnamese white coffee

  • Cà phê hòa tan: instant coffee

  • Cà phê trứng: egg coffee