VIETNAMESE

nước ngọt có ga

ENGLISH

soft drinks

  
NOUN

/sɑft drɪŋks/

Nước ngọt có ga là thức uống chứa cacbon dioxit bão hoà, chất làm ngọt, hương liệu.

Ví dụ

1.

Tất cả các thành phần được sử dụng trong nước ngọt có ga phải có độ tinh khiết và độ cấp thực phẩm cao thì mới được xem là một loại nước giải khát chất lượng.

All ingredients used in soft drinks must be of high purity and food grade to obtain a quality beverage.

2.

Nước ngọt có ga được chia thành nhiều loại dựa trên lượng đường và cacbonat.

Soft drinks are divided into numerous categories based on the amount of sugar and carbonation in them.

Ghi chú

Soft drinksfizzy drinks là 2 từ thường được dùng để chỉ nước ngọt có ga. Tuy nhiên, chúng có một số điểm khác biệt, nguyên nhân chủ yêu là do cách gọi của từng vùng miền. Cùng xem qua sự khác biệt dưới đây để hiểu rõ hơn về 2 từ này nhé!

  • Soft drinks bao gồm tất cả đồ uống không cồn như nước trái cây, nước tăng lực, nước có hương vị và thức uống cô đặc; từ này thường được dùng với nghĩa là soda ở Mỹ

  • Fizzy drinks có chứa axit photphoric và cacbon điôxít để mang lại hương vị thơm và ngậy đặc trưng; từ này thường được dùng với nghĩa là soda ở Anh, Úc và New Zealand.