VIETNAMESE

rượu rắn

ENGLISH

snake wine

  
NOUN

/sneɪk waɪn/

Rượu rắn là rượu từ xác rắn ngâm trong rượu gạo nồng độ cao, thường là rắn độc.

Ví dụ

1.

Nhập khẩu rượu rắn ở nhiều nước là bất hợp pháp vì nhiều loại rắn được sử dụng để sản xuất rượu là loài có nguy cơ tuyệt chủng.

It is illegal to import snake wine to many countries because many snakes used for its production are endangered species.

2.

Vì nồng độ cồn cao, rượu rắn thường được uống trong ly nhỏ.

Because of its high alcohol content, snake wine is generally served in shot glasses.

Ghi chú

Các loại rượu ở Việt Nam khá đa dạng, có một số loại rượu khá phổ biến và nổi tiếng trên cả nước, tuy nhiên đa số loại rượu sẽ mang tính đặc trưng theo vùng miền. Cùng xem qua một số loại rượu đặc trưng dưới đây để bổ sung thêm kiến thức từ vựng về chủ đề này nhé!

  • Rượu rắn: snake wine

  • Rượu cần: stem liquor

  • Rượu nếp: glutinous rice wine

  • Rượu táo mèo: Vietnamese apple wine

  • Rượu ngô: corn wine

  • Rượu mơ: apricot wine