VIETNAMESE

rau rừng

ENGLISH

wild edible vegetables

  
NOUN

/waɪld ˈɛdəbəl ˈvɛʤtəbəlz/

Rau rừng là rau mọc trong rừng, hoặc có nguồn gốc từ rừng được thuần hoá.

Ví dụ

1.

Ngày nay, càng có nhiều nhà hàng sử dụng rau rừng như một nét đặc trưng của quán mình.

Nowadays, more and more restaurants use wild edible vegetables as a feature of their restaurant.

2.

Rau rừng cũng được coi là một đặc sản địa phương vì chúng rất khó tìm.

Wild edible plants are also considered a local specialty because they are difficult to find.

Ghi chú

Rau rừng (wild edible vegetables) mang nghĩa trực tiếp là rau mọc trong rừng, ban đầu được đề cập đến là các loại rau mọc hoang dã (wild vegetables) trong tự nhiên, được thu hái trong tự nhiên và không được trồng thu hoạch từ ruộng đồng.