VIETNAMESE
tôm thẻ
ENGLISH
whiteleg shrimp
NOUN
/whiteleg ʃrɪmp/
pacific white shrimp, king prawn
Tôm thẻ là tôm biển chân trắng, vỏ mỏng màu đục, có 6 đốt bụng, dáng thon dài,...
Ví dụ
1.
Tôm thẻ có nguồn gốc từ đông Thái Bình Dương.
Whiteleg shrimp are native to the eastern Pacific Ocean.
2.
Tôm thẻ ăn sinh vật phù du (thực vật và động vật trôi nổi nhỏ).
Whiteleg shrimp feed on plankton (tiny floating plants and animals).
Ghi chú
Tôm là nguồn thực phẩm dồi dào dưỡng chất nên thường được dùng để chế biến các món ăn hấp dẫn. Cùng điểm qua tên tiếng Anh của một số loại tôm phổ biến nhé:
  • Tôm thẻ: whiteleg shrimp
  • Tôm sú: giant tiger prawn
  • Tôm càng: giant freshwater prawn
  • Tôm hùm: lobster
  • Tôm tít: mantis shrimp