VIETNAMESE

tàu hũ ky

ENGLISH

tofu skin

  
NOUN

/ˈtoʊfu skɪn/

bean curd skin

Tàu hũ ky là sản phẩm từ đậu nành, lớp đậu mỏng chứa đạm và béo trên bề mặt nồi sữa đậu.

Ví dụ

1.

Vào thế kỷ thứ mười sáu, việc sử dụng tàu hũ ky lần đầu tiên được ghi nhận trong các tài liệu viết ở Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

In the sixteenth century, the use of tofu skin was first documented in written records in China, Korea, and Japan.

2.

Tàu hũ ky có thể mua ở dạng tươi hoặc khô.

Tofu skin may be purchased in fresh or dried form.

Ghi chú

Những món ăn được chế biến từ đậu nành có nhiều công dụng hữu ích cho sức khoẻ. Chúng ta cùng tìm hiểu một vài món phổ biến xem tên tiếng Anh của chúng là gì nhé:

  • Chao: fermented tofu

  • Đậu hũ: tofu

  • Đậu hũ tứ xuyên: Mapo tofu

  • Tàu hũ ky: tofu skin

  • Tàu hũ: tofu pudding