VIETNAMESE

mỳ ý

ENGLISH

pasta

  
NOUN

/ˈpɑstə/

Mỳ ý là món ăn từ các loại mì hay nui làm từ bột mì trộn trứng, nước, thành bột nhào, cán mỏng và định hình thành các dạng khác nhau.

Ví dụ

1.

Cả mì ý khô và tươi đều đa dạng về hình dáng và loại.

Both dried and fresh pastas come in a number of shapes and varieties.

2.

Lượng tiêu thụ mì ý trên đầu người lớn nhất trong năm 2015 là ở Ý (23,5 kg/người).

The largest per capita consumers of pasta in 2015 were Italy (23.5 kg/person).

Ghi chú

Pasta có đến 310 loại khác nhau với những tên gọi không giống nhau, một số loại phổ biến nhất là:

  • Pasta dạng sợi (spaghetti, capellini, fusilli lunghi…)

  • Pasta dạng ống (macaroni, penne, rigatoni…)

  • Pasta dạng đặc biệt (farfalle, rote, conchiglie…)

  • Pasta dạng có nhân (ravioli, gnocchi, fattisu…)