VIETNAMESE

bạch tuộc

ENGLISH

octopus

  
NOUN

/ˈɑktəˌpʊs/

Bạch tuộc là sinh vật biển thân ngắn, mềm, hình ôvan, có 8 chi dạng xúc tu.

Ví dụ

1.

Nhiều quốc gia trên thế giới ăn bạch tuột sống, nhóm bảo vệ động vật đã phản đối vì cho rằng những con bạch tuộc có thể phải chịu đựng đau đớn.

Live octopuses are eaten in several countries around the world, to which animal welfare group have objected on the basis that octopuses can experience pain.

2.

Loài bạch tuộc có tới 3 tim và 9 bộ não.

Octopuses has 3 hearts and 9 brains.

Ghi chú

Các món hải sản luôn là những món ăn hấp dẫn khó cưỡng đối với nhiều người. Chúng ta cùng học một số từ chỉ những loài hải sản phổ biến được dùng trong các món ăn nhé:

  • Bạch tuột: octopus

  • Cua: crab

  • Ghẹ: sentinel crab

  • Mực: squid

  • Tôm: shrimp

  • Nghêu: clam