VIETNAMESE

nấm bụng dê

ENGLISH

yellow morel

  
NOUN

/ˈjɛləʊ mɒˈrɛl/

common morel, true morel, morel mushroom, sponge morel

Nấm bụng dê là nấm ăn được, cuống hình trụ, màu vàng, mũ nấm là các hốc nhỏ như tổ ong, thịt non mềm,....

Ví dụ

1.

Rất khó tìm thấy nấm bụng dê trong tự nhiên, loại nấm này được đánh giá là 1 trong 4 loài nấm quý nhất trên thế giới.

It is very difficult to find yellow morel in nature, which is considered as one of the four most precious mushroom species in the world.

2.

Nấm bụng dê nhỏ và hơi xám, nhưng vào cuối mùa, nó có thể rất lớn, cao tới 12 inch.

The yellow morel can be small and grayish, but later in the season it can be very large, up to 12 inches high.

Ghi chú

Trong vô vàn các loại nấm thì có những loại nấm quý hiếm và có giá thành cao như:

  • Nấm bụng dê: yellow morel

  • Nấm mối: termite mushroom

  • Nấm đông trùng hạ thảo: caterpillar fungus

  • Nấm linh chi: lingzhi mushroom

  • Nấm cục: truffle