VIETNAMESE

bò chín kỹ

chín đều, chín hoàn toàn, chín kỹ, chín hẳn

ENGLISH

well done steak

  
NOUN

/wɛl dʌn steɪk/

Bò chín kỹ là thịt bò được nấu chín 100%, nấu hoàn toàn, ngoài hơi cháy xém nhưng không quá khô, thịt ráo, mùi thơm,...

Ví dụ

1.

Bò chín kỹ thường có lớp cháy xem bên ngoài với màu vàng nâu và không còn còn màu hồng ở bên trong.

Well done steaks are normally charred on the outside with and are greyish-brown all through with no sign of pink.

2.

Khi nói đến các chất dinh dưỡng - protein, sắt, kẽm, ... không có sự khác biệt giữa bò chín vừa hoặc chín kỹ.

When it comes to nutrients – protein, iron, zinc,...there's no difference between steak that is cooked medium rare or well done.

Ghi chú

Chúng ta cùng tìm hiểu 5 cấp độ chín của thịt bò trong tiếng Anh nhé!

  • Rare: tái

  • Medium rare: chín tái

  • Medium: chín vừa

  • Medium well: chín

  • Well done: chín kỹ