VIETNAMESE

nấm vân chi

ENGLISH

turkey tail mushroom

  
NOUN

/ˈtɜrki teɪl ˈmʌʃrum/

Nấm vân chi là nấm ăn được mũ dẹt, mặt trên nhiều vòng kẻ đồng tâm, màu biến đổi dần, thịt mũ dày,...

Ví dụ

1.

Nấm vân chi là loại nấm có nhiều màu, mọc trên các thân cây, cây đổ ở những khu vực rậm rạp.

Turkey tail mushrooms are multicolored fungi that grow on tree trunks and fallen trees in wooded areas.

2.

Nấm vân chi là một loại nấm dược liệu có rất nhiều công dụng hữu ích.

Turkey tail mushroom is a medicinal mushroom with an impressive range of benefits.

Ghi chú

Ngoài những loại nấm thông thường, được dùng trong nhiều món ăn thì thế giới nấm còn có nhiều loại nấm lạ như:

  • Nấm vân chi: turkey tail mushroom

  • Nấm hầu thủ: lion's mane mushroom

  • Nấm thông: penny bun

  • Nấm thái dương: almond mushroom

  • Nấm tràm: bitter bolete