VIETNAMESE

cây đu đủ

ENGLISH

papaya tree

  
NOUN

/pəˈpaɪə tri/

Cây đu đủ là cây thân thảo ăn quả, quả to tròn dài, vỏ xanh, khi chín chuyển cam vàng, mềm, hạt nâu hoặc đen, vị ngọt mát,...

Ví dụ

1.

Cây đu đủ có nguồn gốc từ Trung Mỹ, nhưng nó có thể được tìm thấy ở các vùng khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới trên khắp thế giới.

The papaya tree is native to Central America, but it can be found in tropical and subtropical climates all around the world.

2.

Một số loại phân bón rất cần thiết cho cây đu đủ phát triển.

Some fertilizers are essential for papaya trees to grow.

Ghi chú

Sự đa dạng về các loài cây ăn quả làm cho tên gọi của chúng cũng phong phú không kém, trong cả tiếng Việt và tiếng Anh. Tên tiếng Anh của một số loại cây ăn quả phổ biến là:

  • Cây đu đủ: papaya tree

  • Cây chôm chôm: rambutan tree

  • Cây cam sành: king orange tree

  • Cây bưởi (vỏ màu vàng): grapefruit tree

  • Cây bưởi (vỏ màu xanh): pomelo tree