VIETNAMESE

cây mù tạt

ENGLISH

mustard plant

  
NOUN

/ˈmʌstərd plænt/

Cây mù tạt là cây thân thảo, hạt nhỏ làm gia vị.

Ví dụ

1.

Ở Việt Nam, khi nhắc đến cây mù tạt mọi người liền nghĩ ngay đến wasabi.

When people in Vietnam think of the mustard plant, they automatically think of wasabi.

2.

Cây mù tạt thường được trồng phổ biến ở Hoa Kỳ.

Mustard plants are commonly grown in the United States.

Ghi chú

Có 2 loại cây mù tạt và chúng có công dụng khác nhau. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé:

  • Mustard plant: cây mù tạt có hoa vàng, dùng để chế biến mù tạt công nghiệp

  • Wasabi root: mù tạt wasabi tươi thường được dùng ở Nhật, lúc ăn sẽ bào trực tiếp từ cây để ăn