VIETNAMESE

ớt sừng

ớt sừng trâu

ENGLISH

goat horn pepper

  
NOUN

/gəʊt hɔn ˈpɛpə/

goat horn chili

Ớt sừng là loại ớt dáng to, vỏ dày, hơi ngọt cay, phần đầu cuống phình to, thân dài.

Ví dụ

1.

Ớt sừng thường được dùng để chế biến tương ớt vì vị cay của nó không quá nồng.

Goat horn chili is often used to make chili sauce because its spicy taste is not too strong.

2.

So với ớt chuông, ớt sừng cay hơn một chút.

Goat horn pepper are slightly hotter than bell peppers.

Ghi chú

Ớt đa dạng và phong phú lắm đấy. Bạn đã biết tên tiếng Anh của chúng hết chưa? Cùng tìm hiểu nhé!

  • Ớt sừng: goat horn pepper

  • Ớt chuông: bell pepper

  • Ớt: chili

  • Ớt hiểm: bird's eye chili

  • Ớt xanh: green chili