VIETNAMESE
ẩm thực học
ENGLISH
gastronomy
NOUN
/gæˈstrɑnəmi/
Ẩm thực học là nghiên cứu khoa học về văn hoá ẩm thực.
Ví dụ
1.
Ẩm thực học là một môn học còn khá mới mẻ ở Việt Nam.
Gastronomy is quite new in Vietnam.
2.
Ở Việt Nam, ẩm thực học được đào tạo phổ biến ở các trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề nhưng có rất ít trường đại học có khoa ẩm thực.
In Vietnam, gastronomy is popularly trained in vocational schools and colleges, there are very few universities that open the gastronomy department.
Ghi chú
Ẩm thực học (gastronomy) là sự nghiên cứu/tìm hiểu về mối quan hệ giữa ẩm thực (eating and drinking)văn hóa (culture), nghệ thuật chuẩn bị và bày trí thức ăn, phong cách nấu ăn của từng địa phương, đất nước vùng miền cụ thể.