VIETNAMESE

bánh lương khô

bánh lương khô

ENGLISH

field ration

  
NOUN

/fild ˈræʃən/

combat ration, ration pack

Lương khô là loại thức ăn tổng hợp làm sẵn, ép khô thành bánh, làm từ chất bột và đường.

Ví dụ

1.

Ở Việt Nam hiện nay, binh lính, thủy thủ và du khách cũng hay dùng lương khô.

In modern Vietnam, the field ration is very popular with soldiers, sailors and travellers.

2.

Hầu hết các dạng lương khô thường chứa thịt - một trong những thành phần chính của loại thực phẩm này.

Most field rations typically contain meat as one of their main course.

Ghi chú

Chúng ta cùng tìm hiểu một số loại lương khô phổ biến ở một số nước trên thế giới nhé:

  • Úc: Combat Ration One Man (CR1M)

  • Canada: Individual Meal Pack (IMP)

  • UK: Maconochie ration

  • US: Meal, Ready-to-Eat (MRE)