VIETNAMESE

lòng gà

ENGLISH

chicken organs

  
NOUN

/ˈʧɪkən ˈɔrgənz/

Lòng gà là nội tạng bên trong và ruột gà.

Ví dụ

1.

Ở Việt Nam, lòng gà được dùng làm thực phẩm, điều này có vẻ kỳ lạ đối với một số người nước ngoài.

In Vietnam, chicken organs are used as food, which seems weird for some foreigners.

2.

Lòng gà mua về thường được làm làm sạch, sau đó xào với rau củ tươi theo ý thích.

Chicken organs are normally cleansed before being fried with fresh veggies to serve.

Ghi chú

Nội tạng gà có trong nhiều món ăn tại các quốc gia khác nhau. Một số cơ quan thuộc nội tạng gà có thể kể đến như:

  • Lòng gà: chicken organs

  • Mề gà: chicken gizzard

  • Tim gà: chicken heart

  • Cật gà: chicken kidney