VIETNAMESE

ốc

ENGLISH

snail

  
NOUN

/sneɪl/

Ốc là động vật thân mềm có vỏ cứng bằng đá vôi, tạo thành ống rỗng, cuộn vòng quanh trục thành vòng xoắn,...

Ví dụ

1.

Tuổi thọ của ốc ngoài tự nhiên khoảng 3 đến 7 năm, nhưng trong điều kiện nuôi nhốt, chúng có thể sống đến 10-15 năm, thậm chí hơn.

The life expectancy of snails in the wild is about 3 to 7 years, but in captivity, they can live up to 10-15 years or even more.

2.

Đặc điểm vật lý nổi bật nhất của ốc sên là lớp vỏ xoắn ốc mà chúng mang trên lưng.

The most striking physical feature of snails is their spiral shell that they load on the back.

Ghi chú

Các món hải sản luôn là những món ăn hấp dẫn khó cưỡng đối với nhiều người. Chúng ta cùng học một số từ chỉ những loài hải sản phổ biến được dùng trong các món ăn nhé:

  • Ốc: snail

  • Hến: baby basket clams

  • Cua: crab

  • Ghẹ: sentinel crab

  • Mực: squid

  • Tôm: shrimp