VIETNAMESE

thăn vai bò

ENGLISH

beef short loin

  
NOUN

/bif ʃɔrt lɔɪn/

Thăn vai bò là phần thịt ở lưng bò, đã bỏ xương, sụn và gân, mềm ngọt.

Ví dụ

1.

Thịt thăn vai bò sẽ để được trong tủ lạnh đến ba ngày.

Beef short loin will last in the refrigerator for up to three days.

2.

Thăn vai bò là nơi có phần thịt bò mềm và phổ biến nhất, chẳng hạn như thăn nõn bò, thăn vai có mỡ bò, sườn chữ T.

Short loin is home to some of the most tender and popular cuts of beef, such as the Tenderloin, Strip Steak, T-Bone and Porterhouse Steaks.

Ghi chú

Chúng ta cùng tìm hiểu từ vựng tiếng Anh về các phần bò nạc và mềm nhé!

  • Thăn vai bò: beef short loin

  • Thăn ngoại bò: beef sirloin

  • Thăn nội bò: beef tenderloin

  • Diềm thăn bò: outside skirt steak