VIETNAMESE
thịt vịt
ENGLISH
duck
NOUN
/dʌk/
duckling
Thịt vịt là thịt từ các loài vịt nhà, dinh dưỡng cao, tính hàn.
Ví dụ
1.
Do hàm lượng chất béo cao hơn, thịt vịt đậm đà hương vị hơn thịt gà và gà tây.
Due to its higher fat content, duck is usually more flavorful than chicken and turkey.
2.
Thịt vịt là một phần của ẩm thực Ấn Độ, có vai trò đặc biệt quan trọng ở Đông Bắc Ấn Độ.
Duck is also a part of Indian cuisine, especially important in Northeast India.
Ghi chú
Cùng học những loại thịt thường được dùng trong các món ăn nhé:
  • Thịt vịt: duck
  • Thịt heo: pork
  • Thịt bò: beef
  • Thịt gà: chicken