VIETNAMESE

hành phi

ENGLISH

crispy fried shallot

  
NOUN

/ˈkrɪspi fraɪd ∫əlɒt/

Hành phi là thực phẩm từ hành củ khô băm vụn, đập dập, phi dầu mỡ trong chảo đến khi thơm giòn, ngả vàng.

Ví dụ

1.

Có nhiều người Việt Nam rất nghiện ăn hành phi vì mùi thơm của nó.

Many Vietnamese people are attracted to eating crispy fried shallot because of their delicious scent.

2.

Hành phi thường được thêm vào món ăn như một gia vị để trang trí và tăng mùi vị.

Crispy fried shallot are strewn around the top of the meal as a garnish and seasoning.

Ghi chú

Hành được sử dụng trong nhiều món ăn Việt Nam, một vài loại hành thường được dùng trong các món ăn phổ biến là:

  • Hành lá: scallion

  • Hành tây: onion

  • Hành tím (phi): shallot (crispy fried shallot)

  • Hành baro: leek