VIETNAMESE

cây bưởi (vỏ màu vàng)

ENGLISH

grapefruit tree

  
NOUN

/ˈgreɪpˌfrut tri/

Cây bưởi (vỏ màu vàng) là cây thân gỗ ăn quả, quả hình cầu to, vỏ dày, màu sắc tuỳ giống, tép xốp, vị chua ngọt, hoa trắng nhỏ,...

Ví dụ

1.

Cây bưởi không thể được xuất khẩu sang California, Florida, Texas, hoặc Arizona do các hạn chế về vận chuyển nông sản.

Grapefruit trees cannot be exported to California, Florida, Texas, or Arizona due to agricultural shipping limitations.

2.

Cây bưởi có thể trồng vào mùa xuân hoặc mùa thu.

Grapefruit trees can be planted in spring or fall.

Ghi chú

Sự đa dạng về các loài cây ăn quả làm cho tên gọi của chúng cũng phong phú không kém, trong cả tiếng Việt và tiếng Anh. Tên tiếng Anh của một số loại cây ăn quả phổ biến là:

  • Cây bưởi (vỏ màu vàng): grapefruit tree

  • Cây bưởi (vỏ màu xanh): pomelo tree

  • Cây cam sành: king orange tree

  • Cây chôm chôm: rambutan tree

  • Cây bơ: avocado tree