VIETNAMESE

váng sữa

ENGLISH

milk scum

  

NOUN

/mɪlk skʌm/

Váng sữa là lớp phân tử chất béo nổi lên kết thành mảng lớn trên bề mặt sữa khi đun nóng sữa hoặc để sữa một thời gian dài không đậy nắp.

Ví dụ

1.

Váng sữa Mixxi có hai loại: váng sữa Vanilla mixxi, váng sữa Socola Mixxi.

Mixxi milk scum has two type: Vanilla mixxi, chocolate Mixxi milk scum.

2.

Váng sữa rất ít đạm, vitamin và khoáng chất.

Milk scum is very low in protein, vitamins and minerals.

Ghi chú

Váng sữa (milk scum) là lớp phân tử chất béo nổi lên kết thành một mảng lớn trên bề mặt của sữa khi đun nóng sữa hoặc để trong một thời gian và không đậy nắp. Lớp váng sữa này còn được gọi là kem sữa (milk cream), sau khi tách đi lớp váng sữa này thì ta thu được sữa tách béo (skimmed milk).