VIETNAMESE

chuối sấy

chuối sấy giòn

ENGLISH

dried banana chips

  
NOUN

/draɪd bəˈnænə ʧɪps/

dried banana crisps, dried banana, banana chips, banana crisps

Chuối sấy là món ăn vặt được sấy và chế biến từ những quả chuối chín trở thành những miếng chuối giòn tan, ngọt. Chuối sấy khô được sấy với công nghệ sấy chân không, các miếng chuối sau khi được sấy vẫn giữ nguyên được chất lượng như chuối chín.

Ví dụ

1.

Tôi thích ăn chuối sấy giòn khi học.

I like to snack on dried banana chips while studying.

2.

Công thức yêu cầu lấy chuối sấy giòn làm topping.

The recipe called for dried banana chips as a topping.

Ghi chú

Trái cây sấy và trái cây khô đều được gọi chung là dried fruit. Đây là cách phân biệt sấy dẻo và sấy giòn: - soft dried fruit: trái cây sấy dẻo - dried fruit crisps/chips: trái cây sấy giòn