VIETNAMESE

nấm thái dương

ENGLISH

almond mushroom

  
NOUN

/ˈɑmənd ˈmʌʃrum/

mushroom of the sun, God's mushroom, mushroom of life, royal sun agaricus

Nấm thái dương là nấm ăn được màu nâu hồng, mũ có vảy nhỏ sậm màu, dạng búp, cuống trắng,...

Ví dụ

1.

Nấm thái dương có thể được trồng đại trà trên luống, hoặc trong rừng râm mát và sân vườn đầy nắng, hoặc trong ô cửa sổ, chậu cây lớn, trong nhà hoặc ngoài trời.

Almond mushrooms can be cultivated commercially in beds, or in shaded woods and sunny garden, or in window boxes, large potted plants, indoors or out.

2.

Nấm thái dương có thể ăn được, ngọt và thơm mùi của hạnh nhân.

Almond mushroom is edible, with a somewhat sweet taste and fragrance of almonds.

Ghi chú

Ngoài những loại nấm thông thường, được dùng trong nhiều món ăn thì thế giới nấm còn có nhiều loại nấm lạ như:

  • Nấm thái dương: almond mushroom

  • Nấm hầu thủ: lion's mane mushroom

  • Nấm thông: penny bun

  • Nấm vân chi: turkey tail mushroom

  • Nấm tràm: bitter bolete