VIETNAMESE

trứng ốp la

ENGLISH

sunny-side up egg

  
NOUN

/ˈsʌni saɪd ʌp ɛg/

Trứng ốp la là món trứng rán để nguyên lòng đỏ nằm úp, giữa lòng trắng.

Ví dụ

1.

Là một người yêu thích lòng đỏ, trứng chiên chín và ốp la là hai cách chiên trứng yêu thích của tôi.

As a big fan of yolks, over-easy and sunny-side up eggs are two of my favorite ways to fry eggs.

2.

Trứng ốp la luôn là lựa chọn đầu tiên của tôi khi ăn sáng.

Sunny-side up egg is always my first choice when it comes to breakfast.

Ghi chú

Trứng chiên là món ăn quen thuộc với tất cả mọi người. Trứng chiên có nhiều kiểu như:

  • Sunny-side up egg: Trứng ốp la

  • Over easy egg: trứng rán lướt 2 mặt, lòng đỏ chưa se lại

  • Over medium egg: trứng rán 2 mặt lòng đào

  • Omelet: trứng ốp lết