VIETNAMESE

cây dứa

khóm, thơm, gai, huyền thơm

ENGLISH

pineapple tree

  
NOUN

/ˈpaɪˌnæpəl tri/

Cây dứa là cây ăn quả, lá nhiều gai, trái hình bầu dục tròn, thịt vàng, ngọt mọng nước, vỏ dày nhiều gai, màu nâu,...

Ví dụ

1.

Bệnh thối nõn là bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng nhất đến cây dứa.

Heart-rot is the most serious disease affecting pineapple trees.

2.

Cây dứa chỉ ra quả một lần.

Pineapple trees do not fruit more than once.

Ghi chú

Sự đa dạng về các loài cây ăn quả làm cho tên gọi của chúng cũng phong phú không kém, trong cả tiếng Việt và tiếng Anh. Tên tiếng Anh của một số loại cây ăn quả phổ biến là:

  • Cây dứa: pineapple tree

  • Cây cam sành: king orange tree

  • Cây bưởi (vỏ màu vàng): grapefruit tree

  • Cây bưởi (vỏ màu xanh): pomelo tree

  • Cây chôm chôm: rambutan tree