VIETNAMESE

ngũ vị hương

ENGLISH

five-spice powder

  
NOUN

/faɪv spaɪs ˈpaʊdər/

Ngũ vị hương là gia vị gồm 5 vị cơ bản: mặn, ngọt, chua, cay, đắng, làm từ sơn tiêu, nhục quế, đinh hương, đại hồi,...

Ví dụ

1.

Bột ngũ vị hương thêm vị cay vào các món chà bông khô hoặc nước xốt ướp thịt, cá hoặc gia cầm.

Five-spice powder adds a spicy kick to dry rubs or marinades for meat, fish, or poultry.

2.

Trong những buổi đi cắm trại, thịt nướng ướp với ngũ vị hương sẽ là một trong những lựa chọn tuyệt vời.

Grilled beef marinated in five-spice powder will be one of the best alternatives for camping trips.

Ghi chú

Ngũ vị hương (five-spice powder) là một loại gia vị tiện lợi dùng trong ẩm thực của người Trung Hoa và Việt Nam (Chinese and Vietnamese cuisine), đặc biệt dùng trong ẩm thực của người Quảng Đông. Nó bao gồm năm loại vị cơ bản trong ẩm thực là: mặn (salty), ngọt (sweet), chua (sour), cay (spicy), đắng (bitter).