VIETNAMESE

cật gà

ENGLISH

chicken kidney

  
NOUN

/ˈʧɪkən ˈkɪdni/

Cật gà là thận gà, nội tạng trong hệ tiết niệu.

Ví dụ

1.

Cật gà thường được nấu cùng với các bộ phận khác của lòng gà như một món ăn dùng kèm cơm.

Chicken kidney is often cooked with other chicken organs as a side dish with rice

2.

Cật gà giàu chất dinh dưỡng và protein, chứa axit béo omega 3.

Chicken kidney is rich in nutrients and proteins and contains omega 3 fatty acids.

Ghi chú

Nội tạng gà có trong nhiều món ăn tại các quốc gia khác nhau. Một số cơ quan thuộc nội tạng gà có thể kể đến như:

  • Cật gà: chicken kidney

  • Lòng gà: chicken organs

  • Mề gà: chicken gizzard

  • Tim gà: chicken heart