VIETNAMESE

mắm sò

ENGLISH

Vietnamese fermented ark clam sauce

  
NOUN

/ˌvjɛtnəˈmiz fəˈmɛntɪd ɑk klæm sɔs/

Mắm sò là mắm từ thịt sò trộn muối, ớt, riềng ủ kín.

Ví dụ

1.

Mắm sò được làm từ sò huyết tươi.

Vietnamese fermented ark clam sauce is made from blood cockles.

2.

Mắm sò sẽ rất thơm ngon khi ăn với cơm nóng hoặc có thể trở thành món nước chấm.

Vietnamese fermented ark clam sauce goes well with hot rice and may be used as a dipping sauce.

Ghi chú

Để nói về các loại mắm của Việt Nam, chúng ta thường dùng công thức Vietnamese fermented/salted + tên mắm + sauce/paste (khi các loại mắm để nguyên con, không xay nhuyễn thành sốt thì không cần dùng sauce/paste).

Ví dụ: mắm sò - vietnamese fermented ark clam sauce.