VIETNAMESE

màu điều

dầu màu điều, màu điều, dầu hạt điều

ENGLISH

annatto oil

  
NOUN

/annatto ɔɪl/

Màu điều là dầu nấu từ hạt điều đỏ, dầu ăn, tỏi,... để tạo màu thực phẩm.

Ví dụ

1.

Để món ăn trong đẹp mắt hơn, Người Châu Á hay dùng màu điều để tạo màu cho món ăn.

To make the dish look more beautiful, Asians often use annatto oil for the dish..

2.

Thay vì mua màu điều có sẵn, bạn có thể làm màu điều tại nhà với các nguyên liệu tươi.

You may manufacture cashew color at home with fresh ingredients instead of buying pre-made cashew color.

Ghi chú

Có khá nhiều loại dầu trên thị trường hiện nay. Cùng xem tên gọi cụ thể của từng loại là gì nhé!

  • Màu điều: annatto oil

  • Dầu ăn: cooking oil

  • Dầu điều: cashew nut oil

  • Dầu cọ: palm oil

  • Dầu gấc: baby jackfruit oil

  • Dầu hạt cải: canola oil

  • Dầu mè: sesame oil