VIETNAMESE

nước chấm

xốt chấm

ENGLISH

dipping sauce

  
NOUN

/ˈdɪpɪŋ sɔːs/

Nước chấm là thực phẩm lên men từ cá hay đạm thực vật, pha loãng và trộn thêm phụ gia, chất bảo quản,...

Ví dụ

1.

Hầu hết các món ăn Việt Nam đều có nước chấm đi kèm.

Most Vietnamese dishes come with a dipping sauce.

2.

Nếu một món ăn ăn kèm nước chấm thì nước chấm chính là linh hồn của món ăn ấy.

If a dish comes with a dipping sauce, the dipping sauce is the dish's soul.

Ghi chú

Nước chấm (dipping sauce) trong ẩm thực Việt rất đa dạng, một số loại nước chấm phổ biến có thể kể đến như nước tương (soy sauce), nước mắm (fish sauce), tương ớt (chili sauce), tương cà (tomato sauce) v.v.