VIETNAMESE

thức ăn nhiều chất béo

ENGLISH

high-fat food

  
NOUN

/haɪ fæt fud/

greasy food, fatty food, oily food

Thức ăn nhiều chất béo là thực phẩm chứa một lượng lớn chất béo, bao gồm cả chất béo có lợi và có hại cho sức khỏe.

Ví dụ

1.

Ba loại thực phẩm nhiều chất béo trong chế độ ăn uống của người Mỹ là ham-bơ-gơ, bánh pizza và gà rán.

Three high-fat foods that make up the US diet are hamburgers, pizza and fried chicken.

2.

Có những thức ăn giàu chất béo rất có lợi cho cơ thể như: bơ, cá hồi, olive...

Avocados, salmon, olives, and other high-fat food are extremely helpful to the body.

Ghi chú

High-fat food chỉ các thức ăn nhiều chất béo nói chung bao gồm:

  • Chất béo có lợi có trong: bơ (avocado), cá hồi (salmon), olive (olives),....

  • Chất béo có hại: ham-bơ-gơ (hamburger), bánh pizza (pizza), gà rán (fried chicken),...