VIETNAMESE

cây chôm chôm

ENGLISH

rambutan tree

  
NOUN

/ræmˈbutən tri/

Cây chôm chôm là cây thân gỗ ăn quả, trái có lông rậm, khi non màu xanh, khi chín chuyển sang vàng, hồng đến đỏ, thịt ngọt thơm trắng ngà,...

Ví dụ

1.

Cây chôm chôm có thể được trồng từ hạt hoặc cây con.

Rambutan trees can be grown from seed or seedling.

2.

Cây chôm chôm nên được trồng ở các vùng ấm áp như Florida hoặ California.

Rambutan trees are best grown in warm regions such as Florida or areas of California.

Ghi chú

Sự đa dạng về các loài cây ăn quả làm cho tên gọi của chúng cũng phong phú không kém, trong cả tiếng Việt và tiếng Anh. Tên tiếng Anh của một số loại cây ăn quả phổ biến là:

  • Cây chôm chôm: rambutan tree

  • Cây cam sành: king orange tree

  • Cây bưởi (vỏ màu vàng): grapefruit tree

  • Cây bưởi (vỏ màu xanh): pomelo tree

  • Cây dứa: pineapple tree