VIETNAMESE

mặn

ENGLISH

salty

  
ADJ

/ˈsɔlti/

Mặn là có vị như vị của muối biển.

Ví dụ

1.

Món thịt xông khói này quá mặn đối với tôi.

This bacon is too salty for me.

2.

Tôi nghĩ rằng súp có vị mặn.

I think the soup tastes salty.

Ghi chú

Từ vựng chỉ vị rất cần thiết khi chúng ta muốn miêu tả một món ăn nào đó. Cùng học một số từ vựng chỉ vị món ăn trong tiếng Anh nhé:

  • Mặn: salty

  • Cay: spicy

  • Đắng: bitter

  • Ngọt: sweet

  • Chua: sour

  • Chát: acrid