VIETNAMESE

rau cần nước

cần nước, cần cơm, cần ống, cần ta

ENGLISH

water celery

  
NOUN

/ˈwɔtər ˈsɛləri/

Java water dropwort

Rau cần nước là cây thảo, lá xẻ hình lông chim, mùi hơi hắc.

Ví dụ

1.

Trong khi nhiều loài cây dưới nước khác cực kỳ độc hại, rau cần có thể ăn được và được trồng như một loại rau.

While many other species of water dropwort are extremely toxic, water celery is edible, and is cultivated as a vegetable.

2.

Để trồng rau cần nước, chúng ta cần tưới nước cho hạt giống cần hàng ngày cho đến khi cây con xuất hiện và hình thành.

To grow water celery, we need to water celery seed with a fine sprinkle daily until the seedlings appear and are established.

Ghi chú

Trong ẩm thực Việt, rất nhiều loại rau thường được dùng để nấu canh, một trong số chúng có thể kể đến như:

  • Cần nước: water celery

  • Cải thảo: napa cabbage

  • Cải ngọt: yu choy

  • Cải chíp: bok choy

  • Rau dền: amarant

  • Rau đay: nalta jute