VIETNAMESE
bò chín vừa
ENGLISH
medium steak
NOUN
/ˈmidiəm steɪk/
Bò chín vừa là thịt bò được nấu chín 75%, cháy xém bên ngoài, bốn mặt nâu đậm, trong nóng, thịt ánh hồng, ít nước.
Ví dụ
1.
Một miếng bò chín vừa là lựa chọn tốt nhất cho những người có những sở thích khác nhau muốn ăn chung một miếng bít tết.
A medium steak is the best choice for people with different tastes who want to share a steak.
2.
Nếu bạn thích món bít tết ngon ngọt và mềm, thì có lẽ bạn sẽ thích món bò chín vừa.
If you love your steak juicy and tender, then you probably love medium steak.
Ghi chú
Chúng ta cùng tìm hiểu 5 cấp độ chín của thịt bò trong tiếng Anh nhé!
  • Rare: tái
  • Medium rare: chín tái
  • Medium: chín vừa
  • Medium well: chín
  • Well done: chín kỹ