VIETNAMESE

dịch vụ ăn uống

ENGLISH

food and beverage service

  
NOUN

/fud ænd ˈbɛvərɪʤ ˈsɜrvəs/

Dịch vụ ăn uống là ngành kinh doanh cung cấp dịch vụ thức ăn và đồ uống.

Ví dụ

1.

Chỉ những ai có tính kiên nhẫn cao mới nên làm ngành dịch vụ ăn uống.

Only those with huge patience should work in the food and beverage service industry.

2.

Ngành dịch vụ ăn uống đang rất phát triển ở Việt nam.

Vietnams food and beverage service is highly developed.

Ghi chú

F&B là viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Food and Beverage Service”, có nghĩa là dịch vụ nhà hàng và quầy uống.

Ngành F&B (F&B industry) hay ngành dịch vụ F&B (F&B service industry) cũng xuất phát từ khái niệm F&B ở trên, nó có nghĩa là ngành dịch vụ nhà hàng, khách sạn, khu du lịch và quầy ăn uống.